ประกวดราคาซื้อปรับปรุงระบบสัญญาณ อินเตอร์เน็ตอาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB) และอาคารศรีศรัทธา (SB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|
เขียนโดย PolSci.ru
Loading...
หมวด:
r57 shell