ประวัติคณะรัฐศาสตร์

|
เขียนโดย PolSci.ru

คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

          เมื่อมหาวิทยาลัยรามคำแหงดำเนินการในปี พ.ศ.2514 คณะรัฐศาสตร์มีฐานะเป็นภาควิชาหนึ่งในคณะนิติศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2516 ได้จัดตั้งเป็นคณะรัฐศาสตร์ จึงย้ายที่ทำการแยกจากคณะนิติศาสตร์มาเป็นอาคารไม้สองชั้น ติดกับสนามกีฬาหัวหมาก ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2517 และอยู่ในที่ทำการนี้ประมาณ 6 ปี ต่อมาอาคารดังกล่าวเป็นที่ทำการของงานสวัสดิการและรักษาความปลอดภัย กองอาคารสถานที่ คณะรัฐศาสตร์ย้ายมาอยู่อาคาร 5 ชั้น ซึ่งเป็นที่ทำการถาวร เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2522 ลักษณะตัวอาคารเป็นรูปตัวยูแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนหนึ่งเป็นห้องพักอาจารย์และสำนักงาน อีกส่วนหนึ่งเป็นสำนักงานบัณฑิตศึกษา ห้องเรียน ห้องสมุด ศูนย์เอกสารทางวิชาการ ศูนย์นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกชน ศูนย์ศึกษาเอเชีย ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก จนถึงปัจจุบัน
          ในปี พ.ศ.2550-2552 ได้ก่อสร้างอาคารคณะรัฐศาสตร์หลังใหม่ 12 ชั้น 1 หลัง มีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2550 ตรงกับวัน ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12 ปีกุน จุลศักราช 1369 เวลา 09.00 ถึง 10.04 นาฬิกา โดยใช้พื้นที่ของอาคาร NB 3 A,B และ NB 10 เดิม อาคารหลังใหม่ได้ส่งมอบและตรวจรับเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการเรียนการสอน ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และเป็นอาคารสำนักงาน ในการให้บริการ และการบริหารงานของคณะรัฐศาสตร์

จำนวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่   
        เมื่อแรกเริ่มโครงการ ในปี พ.ศ. 2515 มีอาจารย์อยู่ 14 คน เป็นผู้มีวุฒิปริญญาเอก 2 คน วุฒิปริญญาโท 8 คน และวุฒิปริญญาตรี 4 คน เจ้าหน้าที่ใช้ร่วมกับคณะนิติศาสตร์

      อาคารรัฐศาสตร์ 1 มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 5,951.70 ตารางเมตร
POB1 FL1 =1,190.34  ตรม.   POB1 FL2 = 1,190.34 ตรม.POB1 FL3 =1,190.34  ตรม.   POB1 FL4 = 1,190.34 ตรม.POB1 FL5 = 1,190.34 ตรม.

            อาคารรัฐศาสตร์ 2 มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 15,661.68 ตารางเมตร
POB2 FL1  = 2,048.62 ตรม.  POB2 FL2 = 2,755.59   ตรม.POB2 FL3 = 2,076.56  ตรม.   POB2 FL4 = 2,073.43  ตรม.POB2 FL5  = 1,348.15 ตรม.   POB2 FL6 = 699.98    ตรม.POB2 FL7  = 780.41    ตรม.   POB2 FL8 = 780.41    ตรม.POB2 FL9 = 780.41     ตรม.   POB2 FL10 = 780.41  ตรม.POB2 FL11 = 780.41   ตรม.   POB2 FL12  = 757.30  ตรม.  

บุคลากรคณะรัฐศาสตร์ มีดังนี้   

บุคลากรสายวิชาการจำนวน   55   คน
อาจารย์ จำนวน   20   คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน   20   คน
รองศาสตราจารย์ จำนวน   15   คน
ศาสตราจารย์ จำนวน   -   คน


บุคลากรสายปฏิบัติการจำนวน   104   คน
ข้าราชการ จำนวน   9   คน
พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน   21   คน
ลูกจ้างงบรายได้ จำนวน   10   คน
ลูกจ้างประจำ จำนวน   4   คน
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (ม.ร.) จำนวน   25   คน
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (โครงการ+ศูนย์) จำนวน   35   คน


     รวมทั้งสิ้น  159  คน

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ค. 62

โดยการบริหารงานของคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ดังรายนามต่อไปนี้

1.นายบรรพต วีระสัย   (จิรโชค วีระสย)   (25 ม.ค. 2518 – 14 มิ.ย. 2520)
2.นายสุขุม นวลสกุล   (27 มิ.ย. 2520 – 30 ก.ย. 2523)
3.นายศิโรตม์ ภาคสุวรรณ   (20 พ.ย. 2523 – 1 มี.ค. 2526)
4.นายสุรพล ราชภัณฑารักษ์   (11 มี.ค. 2526 – 27 ก.พ. 2528)
5.นายอัษฎางค์ ปาณิกบุตร   ( 6 พ.ค. 2528 – 7 มิ.ย. 2530)
6.นายวิทยา นภาศิริกุลกิจ   ( 8 มิ.ย. 2530 – 16 พ.ค. 2531)
7.นายวิเชษฐ เทพเฉลิม   ( 3 ส.ค. 2531 – 30 พ.ย. 2533)
8.นายสนธิ์ บางยี่ขัน   ( 1 ธ.ค. 2533 – 30 ก.ย. 2536)
9.นายเสถียร หอมขจร   (16 ธ.ค. 2536 – 15 ธ.ค. 2538)
10.นายนิยม รัฐอมฤต   (23 ก.พ. 2539 – 22 ก.พ. 2541)
11.นายพรชัย เทพปัญญา   ( 8 มิ.ย. 2541 – 1 ต.ค. 2543)
12.นายพรชัย เทพปัญญา (สมัยที่ 2 )   (17 ต.ค. 2543 – 16 ต.ค. 2547)
13.นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์   (16 ม.ค. 2548 – 15 ม.ค. 2552)
14.นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ (สมัยที่ 2)   (24 ส.ค. 2552 - 5 ต.ค. 2554)
15.นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ (รักษาการในตำแหน่ง)  (1 พ.ย. 2554 - 30 เม.ย. 2555)
16.นายมนตรี กวีนัฏธยานนท์ (รักษาการในตำแหน่ง)   (3 พ.ค. 2555 - 2 พ.ย. 2555)
17.นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ (รักษาการในตำแหน่ง)   (3 พ.ย. 2555 - 1 พ.ค. 2556)
18.น.ส.ทิพรัตน์ บุบผะศิริ (รักษาราชการแทน)   (2 พ.ค. 2556 - 27 ต.ค. 2556)
19.นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ (รักษาราชการแทน)   (28 ต.ค. 2556 เป็นต้นไป)
20.น.ส.ทิพรัตน์ บุบผะศิริ (รักษาราชการแทน)   (28 เม.ย. 2557 เป็นต้นไป)
21.นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ (รักษาราชการแทน)   (1 ก.ย. 2557 - 17 ก.พ. 2558)
22.นางอนงค์ทิพย์  เอกแสงศรี(18 ก.พ. 2558 - 15 ก.พ. 2562)
23.นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ (รักษาราชการแทน)   (18 ก.พ. 2562 - 28 มิ.ย.2562)
24.นายสาธิน สุนทรพันธุ์ (1 ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน)

หมวด:
xvideos adult videos indian porn videos mature adult sex
akü takviye yol yardım
indian sex clips
home porn videos pornominutes.net japanese videos
bollywood sex videos
www.sexpornweek.com
amateur xxx clips asianpornxxx.info
www.realpornfilms.com insexmovies.org lesbian adult sex xxxmeri.com hdxxxporn.club
sexmaxfree.xyz sextresss.xyz freeporntix.info xvideosporn.club xssn.net
duvpornxxx.com nesaporns.xyz hotporntub.info toutpornxxx.org hubpornindian.info
sexy video
xhamster
xxx latest blue film video
Free xxx film
Hd porn clips
Tube clips
Hd xxx clips

tweensexxx

pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
sextresxxx.net
freexvideotubes.org
fastmobiporn.org
adultpornmovie.biz

thebestpornosite.net

sexporntubexxx.click

telexxxporn.click

bozpornxxx.click

freexxxvideosporn.click

pornvixxx.click
xxxsextresxxx.click

pornvixxx.com

fullteenporno.net

telexxxporn.com

xxxsextresxxx.com

bozpornxxx.com
xxxvideostuber.com

hotoneporn.xyz

pornvidwatch.net

tweensexxx.com

sexmagporn.xyz fastmobilesporn.com
sexporntubexxx.xyz

bozporn.xyz

tweensexxx.xyz

pornvixx.xyz
telexporn.xyz
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
xxxmobilsex.com
freepornovideosite.com
xxxsexshare.com
xnxx xnxx
xhamster xnxx
xvideos xnxx.com xvideos
en iyi casino siteleri, bettinghelpers.com, casino,
truvabet, artemisbet, bonus veren siteler r57 shell