ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

|
เขียนโดย PolSci.ru

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้านรัฐศาสตร์
ส่งเสริมการเรียนการสอนและบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
 
ค่านิยมองค์กร
Performance Excellence         สร้างวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
Sustainability         ความยั่งยืน
Responsiveness      การตอบสนอง
Uniqueness            ความมีเอกลักษณ์

ปรัชญา
ให้การศึกษาทางรัฐศาสตร์อย่างเสมอภาค เป็นธรรม
ทั่วถึง และมุ่งสู่สากล

ปณิธาน
มุ่งบุกเบิก ค้นคว้า พัฒนา และบูรณาการความรู้ทางรัฐศาสตร์

อัตลักษณ์
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์
มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

พันธกิจ
๑) สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม
๒) สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
๓) สนันสนุนและส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่สังคม แก่ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
๔) สนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๕) สนับสนุนและพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน
๖) ส่งเสริม และพัฒนาการบริการจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

หมวด:
xvideos adult videos indian porn videos mature adult sex
indian sex clips
home porn videos pornominutes.net japanese videos
bollywood sex videos
www.sexpornweek.com
amateur xxx clips asianpornxxx.info
www.realpornfilms.com insexmovies.org lesbian adult sex xxxmeri.com hdxxxporn.club
sexmaxfree.xyz sextresss.xyz freeporntix.info xvideosporn.club xssn.net
duvpornxxx.com nesaporns.xyz hotporntub.info toutpornxxx.org hubpornindian.info
Free xxx film
Hd porn clips
Tube clips

xnxx xvideos

xnxx xvideos
xxx com xxx bf video
sexyporntube.com Hd xxx clips

tweensexxx

freexxxvideosporn.click
telexporn
bozporn
pornvixx
xxxmobilporn.biz

xxxsextres.org

freepornvideosite.net
en iyi casino siteleri, bettinghelpers.com, casino,
truvabet, artemisbet, bonus veren siteler r57 shell