งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ชั้น ๓-๕ อาคารคณะรัฐศาสตร์ (POB)

เขียนโดย PolSci.ru
Loading...
หมวด:
r57 shell