อาจารย์เอกสฤษดิ์ ลักษิตานนท์

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : อาจารย์เอกสฤษดิ์ ลักษิตานนท์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Lecturer
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : 


ประวัติการศึกษา
      ค.ศ. 2003  - B.A.International Relations SUNY Geneseo UK.
      ค.ศ. 2005  - M.A.Conflict Resolution University of Bradford UK.

ประสบการณ์การทำงาน
      - 

ผลงานวิชาการ
      -  

หมวด:
r57 shell