อาจารย์ ดร.กัษมพร รักสอน

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : อาจารย์ ดร.กัษมพร  รักสอน
ชื่อภาษาอังกฤษ : Lecturer Dr.Katsamaporn  Rakson
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 520 อาคารรัฐศาสตร์ (POB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงบางกะปิ เขตหัวหมาก กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ประวัติการศึกษา
        - 2547 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ
        - 2551 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ความเชี่ยวชาญในการเมืองเอเชียแปซิฟิก), มหาวิทยาลัยเดคิ่น (Deakin University), เมืองเมลเบิร์น, ออสเตรเลีย
        - 2552 ศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมด้านการเมือง (เกียรตินิยมอันดับสอง: ภาค A), วิทยานิพนธ์เกียรตินิยมหัวข้อ “อิทธิพลของทหารในการเมืองไทยตั้งแต่ทศวรรษ 1990”, มหาวิทยาลัยเดคิ่น (Deakin University), เมืองเมลเบิร์น, ออสเตรเลีย
        - 2560 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเรื่อง กลไกการเปลี่ยนแปลงของนโยบายต่างประเทศ: กรณีการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศของไทยระหว่างปี พ.ศ. 2531-2554’, มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย (Victoria University)เมืองเมลเบิร์นออสเตรเลีย

ประวัติการทำงาน
        - พฤศจิกายน 2555 - กรกฎาคม 2559 ผู้ตรวจเช็คความถูกต้องของข้อสอบระดับชาติในออสเตรเลียและสหราชอาณาจักร, บริษัท เพียร์สัน, เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย
        - มีนาคม 2558 - มิถุนายน 2559 ผู้ช่วยนักวิจัยวิจัย, คณะประวัติศาสตร์และปรัชญา, มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น, เมืองเมลเบิร์น, ออสเตรเลีย
        - 2559 กันยายน - มีนาคม 2561 ผู้จัดการโครงการฝึกอบรมและผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษกลุ่มโรงพยาบาลพญาไทและเปาโลกรุงเทพฯ
        - มีนาคม - กรกฎาคม 2561 อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ วิทยาเขตกรุงเทพ (สาธร)
        - มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งสำคัญ
        - อาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 – ปัจจุบัน
        - คณะกรรมการการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2562 – ปัจจุบัน
        - คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านวิจัยและด้านการผลิตบัณฑิต (ชุมชนนักปฏิบัติ) ประจำปีการศึกษา 2562 – ปัจจุบัน
        - วิทยากรบรรยายพิเศษ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย หลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ หัวข้อ “ยุทธศาสตร์การอยู่ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน” ธันวาคม 2562

ประสบการณ์สอน
      ระดับปริญญาตรี 
        - เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ
        - องค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาค
        - การอ่านภาษาอังกฤษทางรัฐศาสตร์
        - การเมืองระหว่างประเทศในโอเชียเนีย
        - ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
     ระดับปริญญาโท
        - การค้นคว้าอิสระ (Independent study)
       
ผลงานตำราและเอกสารประกอบการสอน
        - เอกสารประกอบการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ
        - เอกสารประกอบการสอนวิชาทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
        - เอกสารประกอบการสอนวิชาการเมืองระหว่างประเทศในโอเชียเนีย

ผลงานวิชาการปัจจุบัน
        - บทความทางวิชาการ, “Investigating Thailand’s self-perception in the regional context towards ASEAN”, Veridian E-Journal, Silpakorn University, Vol. 11, No. 52018.
        - บทความรีวิวหนังสือ, “Thailand: Shifting Ground between the US and a Rising China, by Benjamin Zawacki, Zed Books, London”. NewBooks. Asia, The Newsletter. No. 84, Autumn 2019. https://www.iias.asia/the-newsletter/article/thailand-shifting-ground-between-united-states-and-rising-china
        - บทความรีวิวหนังสือ, “Resilience and Growth in the Small States of the Pacific”, by HE Khor (eds), Washington, DC: International Monetary Fund, Journal of Business Administration and Social Sciences Ramkhamhaeng University, Vol. 2, No. 12019.
        - บทความทางวิชาการ, “The Study of International Political Economy under the Concept of Constructivism”, Journal of Business Administration and Social Sciences Ramkhamhaeng University, Vol. 3, No. 1, 2020.

งานวิจัยในปัจจุบัน
        - แนวทางที่เปลี่ยนผ่านหลังยุคสงครามเย็น: ออสเตรเลียกับบทบาทความเป็นมหาอำนาจระดับกลางในด้านการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ ช่วงปี ค.ศ. 1991-2018 (อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย) ภายใต้ทุนมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

หมวด:
xvideos adult videos indian porn videos mature adult sex
indian sex clips
home porn videos pornominutes.net japanese videos
bollywood sex videos
www.sexpornweek.com
amateur xxx clips asianpornxxx.info
www.realpornfilms.com insexmovies.org lesbian adult sex xxxmeri.com hdxxxporn.club
sexmaxfree.xyz sextresss.xyz freeporntix.info xvideosporn.club xssn.net
duvpornxxx.com nesaporns.xyz hotporntub.info toutpornxxx.org hubpornindian.info
Free xxx film
Hd porn clips
Tube clips
Hd xxx clips
mobilpornfilm
en iyi casino siteleri, canlı casino
truvabet, artemisbet, bonus veren siteler r57 shell