อาจารย์ ดร. วุฒิพล วุฒิวรพงศ์

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : อาจารย์ ดร. วุฒิพล วุฒิวรพงศ์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Lecturer Dr.Wutthipol Wutthiworapong
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ประวัติการศึกษา
              พ.ศ. 2557     ปร.ด. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการ) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
                                 - ดุษฎีนิพนธ์ “เครือข่ายแห่งการบริโภค: ลัทธิธุรกิจเครือข่ายในสังคมไทยสมัยใหม่”
              พ.ศ. 2557     ร.ม. รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) - (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                                 - วิทยานิพนธ์ “The International Political Economy of Thai Automotive Industry as the ‘Detroit of Asia’ : Case Study of Carmakers”
              พ.ศ. 2542      วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) - (ภาคภาษาอังกฤษ) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน
              พ.ศ. 2559     - อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                                 - ผู้สอนหลักรายวิชา POL4187, POL4247, POL4251, POL4282, POL4283
                                 - ผู้สอนร่วมรายวิชา POL2200, POL2202, POL4210, POL6094, POL6200, POL6201, POL7209
      พ.ศ. 2550-2558     - อาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผลงานวิชาการ
      - บทวิจารณ์หนังสือ: “Mauro Guillén. (2015). The Architecture of Collapse : The Global System in the 21 Century. Oxford, UK : Oxford University.” ใน เอเชียพิจาร. (ม.ค.-มิ.ย. 2560) ศูนย์ศึกษาเอเชีย, คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเทพ.
      - “อุตสาหกรรมรถยนต์อาเซียน : ก้าวให้พ้น ‘ดีทรอยท์แห่งเอเชีย’” ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ “๑ ปี ประชาคมอาเซียน” ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 27 กันยายน 2559.

      - “Post-Secularism in Contemporary Life,” International Union of Anthropology and Ethnological Sciences Congress 2015. Thammasat University, Bangkok.
      - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. 2543. รายงานการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปี 2543. โดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นักวิจัยผู้ช่วย)
      - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. 2544. รายงานการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปี 2544. โดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นักวิจัยผู้ช่วย)
       
กองบรรณาธิการ
      - วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ (บก.). (2559). “ความเชื่อมโยงที่มากกว่ากายภาพ : พลังผลัก(ที่อ่อนเบา)ของมรดกทางประวัติศาสตร์และแง่มุมทางวัฒนธรรม”/ “More than Geographical Connectivity : A (subtly) driving force from historical legacies and cultural aspects.” [หนังสือรวมบทความระบบสองภาษา(ไทย-อังกฤษ)] ศูนย์อาเซียนและการระหว่างประเทศศึกษา, สาขาวิชารัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี.
      - วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ (บก.). (2558). “ภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - เพื่อใคร เพื่ออะไร: พหุคำตอบต่อแรงกดทับของกระแสโลกาภิวัตน์” / “Changing Contours in East and Southeast Asia – What’s For? What’s Next?: Multiplied Answer to Oppressive Forces of Globalisation.” [หนังสือรวมบทความระบบสองภาษา(ไทย-อังกฤษ)] ศูนย์อาเซียนและการระหว่างประเทศศึกษา, สาขาวิชารัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี.

      สมาชิก
      - International Studies Association (ISA)
      - International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES)
      กรรมการ
      - ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      ที่ปรึกษา
      - วารสาร “Undergrad Rewrite” มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผู้ร่วม/ผู้ดำเนินการเสวนา
      - “ชำแหละวาทศิลป์” 26 มีนาคม 2559, วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
      - ผู้ดำเนินรายการภาคภาษาอังกฤษ
                สัมมนาวิชาการเรื่อง “More Than Geographical Connectivity: East/Southeast Asia and Others,” (18 พฤษภาคม 2558) จัดโดย ศูนย์อาเซียนและการระหว่างประเทศศึกษา (CAIS) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      - ผู้ดำเนินรายการภาคภาษาอังกฤษ
                สัมมนาวิชาการเรื่อง “ภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - เพื่อใคร เพื่ออะไร,” (23 กรกฎาคม 2557) จัดโดย ศูนย์อาเซียนและการระหว่างประเทศศึกษา (Centre for ASEAN and International Studies : CAIS) สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
      - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2556-2557) 

หมวด:
xvideos adult videos indian porn videos mature adult sex
akü takviye yol yardım
indian sex clips
home porn videos pornominutes.net japanese videos
bollywood sex videos
www.sexpornweek.com
amateur xxx clips asianpornxxx.info
www.realpornfilms.com insexmovies.org lesbian adult sex xxxmeri.com hdxxxporn.club
sexmaxfree.xyz sextresss.xyz freeporntix.info xvideosporn.club xssn.net
duvpornxxx.com nesaporns.xyz hotporntub.info toutpornxxx.org hubpornindian.info
sexy video
xhamster
xxx latest blue film video
Free xxx film
Hd porn clips
Tube clips
Hd xxx clips

tweensexxx

pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
sextresxxx.net
freexvideotubes.org
fastmobiporn.org
adultpornmovie.biz

thebestpornosite.net

sexporntubexxx.click

telexxxporn.click

bozpornxxx.click

freexxxvideosporn.click

pornvixxx.click
xxxsextresxxx.click

pornvixxx.com

fullteenporno.net

telexxxporn.com

xxxsextresxxx.com

bozpornxxx.com
xxxvideostuber.com

hotoneporn.xyz

pornvidwatch.net

tweensexxx.com

sexmagporn.xyz fastmobilesporn.com
sexporntubexxx.xyz

bozporn.xyz

tweensexxx.xyz

pornvixx.xyz
telexporn.xyz
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
xxxmobilsex.com
freepornovideosite.com
xxxsexshare.com
xnxx xnxx
xhamster xnxx
xvideos xnxx.com xvideos
en iyi casino siteleri, bettinghelpers.com, casino,
truvabet, artemisbet, bonus veren siteler r57 shell