อาจารย์ ดร.ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย

|
เขียนโดย PolSci.ru

ชื่อภาษาไทย : อาจารย์ ดร.ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย 
ชื่อภาษาอังกฤษ : Lecturer Dr.Chyatat Supachalasai
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address :


ประวัติการศึกษา    
          PhD, International Politics Aberystwyth University, Wales, UK.
          MA, Postcolonial Studies, Goldsmiths College, University of London, UK.
          รัฐศาสตรบัณฑิต การปกครอง (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน
          ตุลาคม  2562 – ปัจจุบัน                อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
          ธันวาคม 2551 – กันยายน 2562      อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ความสนใจทางวิชาการ
         การเมืองแนวหลังสมัยใหม่ (Postmodern Politics)
         ทฤษฎีหลังอาณานิคม (Postcolonial Theory)

                           ศึกษาความเชื่อมโยงและสร้างบูรณาการความคิดจิตวิเคราะห์ของลากองเข้ากับปรัชญาการเมืองและการเมืองแนวหลังสมัยใหม่ รวมถึงประยุกต์ความคิดจิตวิเคราะห์ของลากองเพื่อเป็นมุมมองเชิงวิพากษ์ต่อปรากฎการณ์การเมืองทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ทุนและรางวัลที่ได้รับ
          2556-2560         ทุนการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสาขาการเมืองระหว่างประเทศ ณ Aberystwyth University ประเทศสหราชอาณาจักร
          2553-2555         ทุนวิจัยจากสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อทำวิจัยเรื่อง ‘สังคมไทยกับชีวิตประจำวันแบบหลังสมัยใหม่’
          2554                  รางวัลงานวิจัยจากสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในบทความวิจัยเรื่อง ‘ชีวญาณจักรวรรดินิยม’

 ผลงานทางวิชาการ
          หนังสือ
                   ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย. 2561. Technopocene. เชียงใหม่: สำนักพิมพ์ Turn.
                   ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย. 2555. ฌ้าคส์ ลาก็อง: 10 มโนทัศน์ในพรมแดนชีวิต. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ Text.
                   ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย. 2553. วงศาวิทยาปรัชญาการเมืองว่าด้วยการต่อต้านฉันทามติ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 บทความทางวิชาการ
          ภาษาไทย
                   ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย. (อยู่ในระหว่างการดำเนินการ). ‘วิภาษวิธีแห่งแรงปรารถนาในทุนนิยมดิจิทัล: การควบคุมและความไหลลื่น’. ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร.
                   ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย. 2562 ‘ความจริงและการเมืองของชิเชค: สนทนากับเดอลูซ ค้างแรมกับบาดิยู’. On Truth. คงกฤช ไตรยาวงศ์ (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ Illuminations.
                   ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย. 2560. ‘พัฒนาการเกี่ยวกับอมนุษย์/สิ่งไม่ใช่มนุษย์ของสลาวอย ชิเชค: ภาพยนตร์ เสรีภาพ ทุนนิยม.’ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 13(2): 121-133.
                   ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย. 2560. ‘สลาวอย ชิเชค VS เกรแฮม ฮาแมน’. วารสารสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 47(2): 149-176.
                   ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย. 2557. ‘ปริทรรศน์หนังสือ: Alison Howell, Madness in International Relations.’ รัฐศาสตร์สาร. 36(1): 230-238.
                   ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย. 2557. ‘สานสัมพันธ์สองแนวคิด: หลังสมัยใหม่และจิตวิเคราะห์.’ รัฐศาสตร์สาร. 35(1): 1-39.
                   ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย. 2557. ‘สลาวอย ชิเชคและความวาดฝันต่อความรุนแรงเทวะ: ความรุนแรงเทวะในฐานะวิธีการทางการเมืองในศตวรรษที่ 21.’ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 7(1): 241-276.
                   ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย. 2556. ‘ทหารผ่านศึกสหรัฐฯกับบาดแผลร้าวลึกหลังสงครามอิรัก.’ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 9(2): 145-171.
                   ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย. 2555. ‘เซ็กซ์ บ่วงรักแม่ และรักร่วมเพศในผู้หญิง: บทพิจารณา jouissance ในงานเขียนของฟรอยด์.’ รัฐศาสตร์สาร. 33(3): 80-112.
                   ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย. 2554. ‘Demoskratos.’ รัฐศาสตร์สาร. 30(2): 189-250.
                   ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย. 2553. ‘หลังอาณานิคมศึกษา จักรวรรดินิยม และการปกป้องหลักวิชาหลังอาณานิคมศึกษา.’ รัฐศาสตร์สาร. 31(3): 1-39. 

          ภาษาอังกฤษ
                 Chyatat Supachalasai. 2019. “Under Drone Attacks: Lacan and Trauma in International Politics”. Journal of Social Sciences (Faculty of Political Science, Chulalongkorn University). 49(2): 149-172.
                 Chyatat Supachalasai. 2018. “Postcolonial Theoretical Proposals in Thai International Relations”. In International Relations as a Discipline in Thailand: theory and sub-fields, edited by Chanintira na Thalang, Soravis Jayanama, Jittipat Poonkham. London and New York: Routledge.
                 Chyatat Supachalasai. 2017. “The Internet Politics, Time, and Remembering Trauma.” Journal of Social Sciences (Naresuan University). 13(1): 49-67.
                 Chyatat Supachalasai. 2017. “Decolonial Epistemology and the Future of Thai IR Theory.” Journal of Social Sciences (Faculty of Political Science, Chulalongkorn University). 47(1): 37-62.
                 Chyatat Supachalasai 2016. “The Politics of Accelerationism: Future, Modernity, Technology, and Subjectivity in the Late Capitalism.” Journal of Social Sciences (Naresuan University). 12(2): 43-69.
                 Chyatat Supachalasai 2016. “Encountering the Real: Jacques Lacan in Thailand Crackdowns.” Journal of Social Sciences (Faculty of Political Science, Chulalongkorn University). 46(1): 7-26.
                 Chyatat Supachalasai. 2014. “A Trauma Revisited: Fanon, Žižek, and Violence.” International Journal of Žižek Studies. 8(2), https://zizekstudies.org/index.php/IJZS/article/view/768/773.

          ตำราเรียน
                 ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย. “หน่วยที่ 13: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ”. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์. นนทบุรี: สำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

 

หมวด:
xvideos adult videos indian porn videos mature adult sex
akü takviye yol yardım
indian sex clips
home porn videos pornominutes.net japanese videos
bollywood sex videos
www.sexpornweek.com
amateur xxx clips asianpornxxx.info
www.realpornfilms.com insexmovies.org lesbian adult sex xxxmeri.com hdxxxporn.club
sexmaxfree.xyz sextresss.xyz freeporntix.info xvideosporn.club xssn.net
duvpornxxx.com nesaporns.xyz hotporntub.info toutpornxxx.org hubpornindian.info
sexy video
xhamster
xxx latest blue film video
Free xxx film
Hd porn clips
Tube clips
Hd xxx clips

tweensexxx

pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
sextresxxx.net
freexvideotubes.org
fastmobiporn.org
adultpornmovie.biz

thebestpornosite.net

sexporntubexxx.click

telexxxporn.click

bozpornxxx.click

freexxxvideosporn.click

pornvixxx.click
xxxsextresxxx.click

pornvixxx.com

fullteenporno.net

telexxxporn.com

xxxsextresxxx.com

bozpornxxx.com
xxxvideostuber.com

hotoneporn.xyz

pornvidwatch.net

tweensexxx.com

sexmagporn.xyz fastmobilesporn.com
sexporntubexxx.xyz

bozporn.xyz

tweensexxx.xyz

pornvixx.xyz
telexporn.xyz
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
en iyi casino siteleri, bettinghelpers.com, casino,
truvabet, artemisbet, bonus veren siteler r57 shell