อาจารย์ ดร.กานต์ บุณยะกาญจน

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : อาจารย์ ดร.กานต์ บุณยะกาญจน
ชื่อภาษาอังกฤษ : Lecturer 
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : 


ประวัติการศึกษา
      2011-2016     - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต วิทยานิพนธ์: The popularization and the interpretation of Machiavelli’s      The prince in Thai political context  (ได้รับการประเมินระดับดีมาก)
      2014-2015     - Lancaster University  MA. in politics philosophy and religion นักเรียนทุนรัฐบาลโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์แห่งประเทศไทย) Thesis: Jataka and authority of the king: The change from Vessantara Jataka to Mahajanaka Jataka in Thailand
      2007- 2010    - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

รางวัลที่ได้รับ
               2015     - The Ninian Smart Prize
                           - The best dissertation in Religious Studies, Lancaster University

ผลงานตีพิมพ์
                  - กานต์ บุณยะกาญจน. การตีความ The Prince ของมาคิอาเวลลีในปัจจุบัน: วิชามาคิอาเวลลีศึกษาในมหาวิทยาลัยตะวันตก. วารสารศูนย์เอเชียตะวันออก 2559:36(2).
                  - กานต์ บุณยะกาญจน. เจ้าผู้ลื่นไหล: การปรับเข้าสู่ท้องถิ่น, การแปล และ การสร้างความนิยม  “เจ้าผู้ปกครอง” ของมาคีอาเวลลีในบริบทการเมืองไทย. ใน การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15: โลกาภิวัฒน์ ภูมิภาคอภิวัฒน์ ท้องถิ่นอภิวัฒน์; 5-6 พฤศจิกายน 2558;มหาวิทยาลัยบูรพา; 2559, หน้า 149.
                  - กานต์ บุณยะกาญจน. บททดลองเสนอ: ร่องรอยความคิดของมาคิอาเวลลีในสาธารณรัฐดัตช์และความเป็นไปได้ในการรับรู้ของวันวลิต. วารสารสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร 2561:14(1).
                  - กานต์ บุณยะกาญจน. ทบทวนปรากฏการณ์ขวาประชานิยมผ่านความคิดของนิโคโล มาคิอาเวลลี ใน ไชยวัฒน์ ค้ำชู นิธิ เนื่องจำนง บรรณาธิการ. ประชาธิปไตยและกระแสอนุรักษนิยมในเอเชียตะวันออก. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561.

หมวด:
xvideos adult videos indian porn videos mature adult sex
indian sex clips
home porn videos pornominutes.net japanese videos
bollywood sex videos
www.sexpornweek.com
amateur xxx clips asianpornxxx.info
www.realpornfilms.com insexmovies.org lesbian adult sex xxxmeri.com hdxxxporn.club
sexmaxfree.xyz sextresss.xyz freeporntix.info xvideosporn.club xssn.net
duvpornxxx.com nesaporns.xyz hotporntub.info toutpornxxx.org hubpornindian.info
Free xxx film
Hd porn clips
Tube clips
Hd xxx clips
mobilpornfilm
en iyi casino siteleri, canlı casino
truvabet, artemisbet, bonus veren siteler r57 shell