อาจารย์นพพล ผลอำนวย

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : อาจารย์ นพพล  ผลอำนวย
ชื่อภาษาอังกฤษ : Lecturer Noppon Phon-amnuai
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ประวัติการศึกษา
      2554   รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      2557   Master of Arts in Politics (Merit), Department of Politics, University of  Sheffield, England, ด้วยวิทยานิพนธ์ดีมาก (Distinction)
      2007- 2010   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

ประสบการณ์การทำงาน
      (2556-2557)   คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนไทยในเชฟฟิลด์ สหราชอาณาจักร (Sheffield Thai Society)
      (2558-2560)   นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
      (2558-2559)   กรรมการและเลขานุการกำกับโครงการวิจัยการประเมินการดำเนินงาน ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย กรณีการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สถาบันพระปกเกล้า
      (2559-2560)   กรรมการและเลขานุการกำกับโครงการวิจัยชุดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา ประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน สถาบันพระปกเกล้า

ผลงานวิชาการ
      - Phon-amnuai, N. (2014). Primitive Legitimacy in the Modern State: Social Constitution of Modern Thai Politics, MA dissertation University of Sheffield, UK.
     - Phon-amnuai, N. (2015). Rethinking modernization theory in the study of Thai politics. Journal of Social Sciences Faculty of Political Science Chulalongkorn  University. 45(2), (7-26).
     - นพพล ผลอำนวย. (2560). เอกสารสรุปคำบรรยายหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ  ประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สถาบัน  พระปกเกล้า.
     - ดามพ์ สุคนธทรัพย์, สมเกียรติ อริยปรัชญา, ธนศักดิ์ วหาวิศาล. (บรรณาธิการ). (2561). 50 ปี  ของไทยในอาเซียน. กรุงเทพฯ: กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ.
     - นพพล ผลอำนวย และณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร (2558). บทความพิเศษ: ความหมายใหม่ของ “เสถียรภาพการเมือง” ในประชาคมอาเซียน. มติชน (ออนไลน์). แหล่งที่มา http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1447374059. 13 พฤศจิกายน 2558.

สาขาเชียวชาญและความสนใจ
      - การเมืองเปรียบเทียบ (Comparative Politics)
     - การจรรโลงและการสร้างประชาธิปไตย (Democratization)
     - การเมืองไทยร่วมสมัย (Contemporary Thai Politics)

หมวด:
xvideos adult videos indian porn videos mature adult sex
indian sex clips
home porn videos pornominutes.net japanese videos
bollywood sex videos
www.sexpornweek.com
amateur xxx clips asianpornxxx.info
www.realpornfilms.com insexmovies.org lesbian adult sex xxxmeri.com hdxxxporn.club
sexmaxfree.xyz sextresss.xyz freeporntix.info xvideosporn.club xssn.net
duvpornxxx.com nesaporns.xyz hotporntub.info toutpornxxx.org hubpornindian.info
Free xxx film
Hd porn clips
Tube clips
Hd xxx clips
mobilpornfilm
en iyi casino siteleri, canlı casino
truvabet, artemisbet, bonus veren siteler r57 shell