หลักฐานการเทียบโอนหน่วยกิต

|
เขียนโดย PolSci.ru

๑. วุฒิอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบันอื่น
          - รหัส ๕๓๐๖...-๕๖๐๖         เทียบโอนได้  ๔๓  หน่วยกิต
          - รหัส ๕๗๐๖...-๕๙๐๖        เทียบโอนได้  ๖๑  หน่วยกิต
          - รหัส ๖๐๐๖... เป็นต้นไป     เทียบโอนได้  ๓๓  หน่วยกิต
ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ  ๑๐๐ บาท
หลักฐาน    สำเนาวุฒิการศึกษา ๑ ฉบับ
๒. วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าจากสถาบันอื่น
          - รหัส ๕๓๐๖...-๕๖๐๖        เทียบโอนได้  ๖๔  หน่วยกิต
          - รหัส ๕๗๐๖...-๕๙๐๖        เทียบโอนได้  ๘๒  หน่วยกิต
          - รหัส ๖๐๐๖... เป็นต้นไป     เทียบโอนได้  ๕๑  หน่วยกิต
ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ  ๑๐๐ บาท
หลักฐาน    สำเนาวุฒิการศึกษา ๑ ฉบับ
๓. วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่าจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ปริญญาที่ ๒)
          - รหัส ๕๓๐๖...-๕๖๐๖        เทียบโอนได้  ๖๔  หน่วยกิต เป็นอย่างต่ำ
          - รหัส ๕๗๐๖...-๕๙๐๖        เทียบโอนได้  ๘๒  หน่วยกิต เป็นอย่างต่ำ
          - รหัส ๖๐๐๖... เป็นต้นไป     เทียบโอนได้  ๕๑  หน่วยกิต เป็นอย่างต่ำ แต่ไม่เกิน ๙๖ หน่วยกิต
ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ ๕๐ บาท
หลักฐาน     สำเนา Transcript  ๑  ฉบับ
๔. ๘ ปีสมัครใหม่ หมดสถานภาพ และ Pre-Degree
          - สามารถเทียบโอนได้ทุกกระบวนวิชาที่สอยผ่าน และตรงกับกระบวนวิชาในหลักสูตรของปีที่สมัครเป็นนักศึกษา
ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ ๕๐ บาท
หลักฐาน     สำเนา Transcript  ๑  ฉบับ
๕. กรณีย้าย - โอน จากสถาบันอื่น
          - เทียบโอนได้เฉพาะกระบวนวิชาที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน และมีผลการสอบตั้งแต่ C หรือ ๒ ขึ้นไป
ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ ๑๐๐ บาท
หลักฐาน     Transcript  ฉบับจริงจากสถาบันเดิม ๑  ฉบับ
                 คำอธิบายรายวิชาจากสถาบันเดิม

การเทียบโอนทุกประเภทจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันสมัคร

หมวด:
xvideos adult videos indian porn videos mature adult sex
indian sex clips
home porn videos pornominutes.net japanese videos
bollywood sex videos
www.sexpornweek.com
amateur xxx clips asianpornxxx.info
www.realpornfilms.com insexmovies.org lesbian adult sex xxxmeri.com hdxxxporn.club
sexmaxfree.xyz sextresss.xyz freeporntix.info xvideosporn.club xssn.net
duvpornxxx.com nesaporns.xyz hotporntub.info toutpornxxx.org hubpornindian.info
Free xxx film
Hd porn clips
Tube clips

xnxx xvideos

xnxx xvideos
xxx com xxx bf video
sexyporntube.com Hd xxx clips

tweensexxx

freexxxvideosporn.click
telexporn
bozporn
pornvixx
xxxmobilporn.biz

xxxsextres.org

freepornvideosite.net
en iyi casino siteleri, bettinghelpers.com, casino,
truvabet, artemisbet, bonus veren siteler r57 shell