มหาวิทยาลัยรามคำแหง

: 02-3108466-67   |  EN 

การจัดการสอบออนไลน์ รูปแบบข้อสอบอัตนัย โดย คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2564

33 ดาวน์โหลด

การจัดการสอบออนไลน์ รูปแบบข้อสอบอัตนัย โดย คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2564
ชื่อไฟล์: Subjective64.pdf
ประเภท: การจัดการความรู้
ขนาดไฟล์: 2.21 MB
ประเภทไฟล์: application/pdf
ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง
วันที่สร้าง: 11 ก.ค. 2565
วันที่อัพเดทล่าสุด: 11 ก.ค. 2565
การอนุญาต

© 2019 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข