การจัดการสอบออนไลน์ รูปแบบข้อสอบปรนัย โดย คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2564

41 ดาวน์โหลด

การจัดการสอบออนไลน์ รูปแบบข้อสอบปรนัย โดย คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2564
ชื่อไฟล์: multipleChoice64.pdf
ประเภท: การจัดการความรู้
ขนาดไฟล์: 10.81 MB
ประเภทไฟล์: application/pdf
ดาวน์โหลด: 41 ครั้ง
วันที่สร้าง: 11 ก.ค. 2565
วันที่อัพเดทล่าสุด: 11 ก.ค. 2565
การอนุญาต

© 2019 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

r57 shell