มหาวิทยาลัยรามคำแหง

: 02-3108483-89   |  EN 

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย “ขั้นตอนและวิธีการขอจริยธรรมการวิจัย”

81 ดาวน์โหลด

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย “ขั้นตอนและวิธีการขอจริยธรรมการวิจัย”
ชื่อไฟล์: Documents_KM_KMResearch2561.pdf
ประเภท: การจัดการความรู้
ขนาดไฟล์: 2.96 MB
ประเภทไฟล์: application/pdf
ดาวน์โหลด: 81 ครั้ง
วันที่สร้าง: 27 ก.ย. 2562
วันที่อัพเดทล่าสุด: 27 ก.ย. 2562
การอนุญาต

© 2019 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข