บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

การจัดการและความสาคัญต่ออนาคตเกษตรกรไทย

รหัสนักศึกษา  6114852054 นายสุนทรชัย พรเจริญ
ชื่อไฟล์: 6114852054.pdf
ประเภท: การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน รุ่นที่ ๑๗ ประจำภาค ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ขนาดไฟล์: 177.43 KB
ประเภทไฟล์: application/pdf
ฮิต: 69 ฮิต
วันที่สร้าง: 21 ก.ย. 2563
วันที่อัพเดทล่าสุด: 21 ก.ย. 2563
การอนุญาต

© 2019 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข