บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

แนวทางการดาเนินงานแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่สาธารณประโยชน์ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสมุทรสงครามกรณีศึกษา : เรื่องที่ดาเนินการจนได้ข้อยุติกับเรื่องที่ไม่สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาได้

รหัสนักศึกษา 6014852036   น.ส.สุรีย์พร  สุภชัยพานิชพงศ์

ชื่อไฟล์: 6014852036.pdf
ประเภท: การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน รุ่นที่ ๑๖ ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ขนาดไฟล์: 295.87 KB
ประเภทไฟล์: application/pdf
ฮิต: 212 ฮิต
วันที่สร้าง: 26 ส.ค. 2562
วันที่อัพเดทล่าสุด: 26 ส.ค. 2562
การอนุญาต

© 2019 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข