บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

การใช้งาน Application SSO Connect ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย Thailand 4.0 : กรณีศึกษาพนักงานบริษัททีโอเอ เพ้นท์

รหัสนักศึกษา 6014812023   นายณัฐดนัย  คำเขียว

ชื่อไฟล์: 6014812023.pdf
ประเภท: การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ ๑๙ ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ขนาดไฟล์: 187.08 KB
ประเภทไฟล์: application/pdf
ฮิต: 326 ฮิต
วันที่สร้าง: 22 ส.ค. 2562
วันที่อัพเดทล่าสุด: 22 ส.ค. 2562
การอนุญาต

© 2019 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข