บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

แนวทางในการแก้ไขปัญหาการประสานงานระหว่างคณะกรรมการชุมชนกับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหาคร : ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานเขตบึงกุ่ม

รหัสนักศึกษา 5914840031  นางชอ้อน  วีระสุนทร, รศ.ดร.นิธิตา  สิริพงศ์ทักษิณ (อาจารย์ที่ปรึกษา)

ชื่อไฟล์: 5914840031.pdf
ประเภท: การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการงานสาธารณะ ประจำภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ขนาดไฟล์: 189.03 KB
ประเภทไฟล์: application/pdf
ฮิต: 207 ฮิต
วันที่สร้าง: 27 ส.ค. 2562
วันที่อัพเดทล่าสุด: 27 ส.ค. 2562
การอนุญาต

© 2019 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข