บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการภาคพิเศษ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตฺิ จังหวัดพังงา รุ่นที่ ๒ ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ชื่อไฟล์: Phangnga2-2.pdf
ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์
ขนาดไฟล์: 933.01 KB
ประเภทไฟล์: application/pdf
ฮิต: 457 ฮิต
วันที่สร้าง: 02 มี.ค. 2565
วันที่อัพเดทล่าสุด: 02 มี.ค. 2565
การอนุญาต

© 2019 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข