บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบันฑิต โครงการศึกษาภาคพิเศษ จังหวัดแพร่ รุ่นที่ ๑ จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ ๒ จังหวัดพังงา รุ่นที่ ๒ และจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ ๓ ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ชื่อไฟล์: pr65_full_5.pdf
ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์
ขนาดไฟล์: 1.1 MB
ประเภทไฟล์: application/pdf
ฮิต: 764 ฮิต
วันที่สร้าง: 11 ต.ค. 2564
วันที่อัพเดทล่าสุด: 11 ต.ค. 2564
การอนุญาต

© 2019 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข