บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

โครงการศึกษาภาคพิเศษรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 4 จังหวัด จ.นครศรีธรรมราช จ.นครราชสีมา จ.เชียงราย และ จ.สงขลาตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564

ชื่อไฟล์: common_grad.pdf
ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์
ขนาดไฟล์: 1.48 MB
ประเภทไฟล์: application/pdf
ฮิต: 308 ฮิต
วันที่สร้าง: 08 มี.ค. 2564
วันที่อัพเดทล่าสุด: 08 มี.ค. 2564
การอนุญาต

© 2019 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข