บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

คุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการตำรวจ : ศึกษากรณี กองบัญชาการตำรวจภูรภาค 1

รหัสนักศึกษา 6014812006   จ.ส.ต.สมพร  ศักดี 

ชื่อไฟล์: 6014812006.pdf
ประเภท: การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ ๑๙ ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ขนาดไฟล์: 171.75 KB
ประเภทไฟล์: application/pdf
ฮิต: 315 ฮิต
วันที่สร้าง: 22 ส.ค. 2562
วันที่อัพเดทล่าสุด: 22 ส.ค. 2562
การอนุญาต

© 2019 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข