บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาเอกการจัดการงานสาธารณะ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ชื่อไฟล์: MPM_22&App.pdf
ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์
ขนาดไฟล์: 419.67 KB
ประเภทไฟล์: application/pdf
ฮิต: 757 ฮิต
วันที่สร้าง: 08 มี.ค. 2564
วันที่อัพเดทล่าสุด: 08 มี.ค. 2564
การอนุญาต

© 2019 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข