บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

การตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชน เขต 1 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 : กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

รหัสนักศึกษา 6122802049 นายวิศรุต มหาสุวีระชัย, รศ.ดร.วรัชยา ศิริวัฒน์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)

ชื่อไฟล์: 6122802049.pdf
ประเภท: การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ขนาดไฟล์: 331.5 KB
ประเภทไฟล์: application/pdf
ฮิต: 447 ฮิต
วันที่สร้าง: 16 ส.ค. 2562
วันที่อัพเดทล่าสุด: 22 ส.ค. 2562
การอนุญาต

© 2019 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข