ผศ.นิมิต อังก์

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : ผศ.นิมิต อังก์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Asst. Prof. Nimid Ang
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


EXPERIENCES:
      2015-Present        Director of East Asian Studies Center (EASC)
                                 Head of Department of International Relations Ramkhamhaeng University, Bangkok, Thailand

      2009-2015           Assistant Director of East Asian Studies Center (EASC) Ramkhamhaeng University, Bangkok, Thailand

      2001-2003           Secretary of East Asian Studies Center (EASC) Ramkhamhaeng University, Bangkok, Thailand

      2000-Present       Lecturer in International Relations, Department of International Relations, Faculty of Political Science, Ramkhamhaeng University, Bangkok, Thailand

      Spring 2000         Research and Administrative Assistant (Temp), Human Development Network, Social Protection Unit, the World Bank, Washington, D.C., U.S.A.
                                -Assisted in research and worked on labor protection and anti-child-labor, participated in organizing international conferences

      Summer 1999     Assistant Asia Program Manager (Intern), World Trade Center Pittsburgh, Pennsylvania, U.S.A.
                                -Collected, researched and analyzed information of environmental protection markets in China

-Board of Governing Committee: Faculty of Political Science -Editor in Chief: Journal of East Asian Studies Center (Thailand National Standard Level Journal (TCI))
-Board of Committee: East Asia Academics Cooperation Council of Thailand (Governmental Org.) Part of ASEAN’s NEAT, AUN
-Secured large funding for international research series, conferences and seminars.
-Lead many fieldtrips of faculties and students to many Asian Countries
-Initiated and responsible for many programs such as, Asian Studies Program, Asian Studies Resource Center, Asian Language Training Courses, Joint Language and Social Studies Programs with others.

Graduate Courses Taught:
-International Relations Theories*; Power, State and Public Policy; Chinese Foreign Policy; Thai Foreign Policy, Independence Study for Master Research*, Philosophy of Science in Politics; (*) currently teaching

Undergraduate Courses Taught:
-Political Philosophy in International Relations*; Political Ideologies and Ethics (3); Seminar on International Relations Issues: Globalization, Non-Governmental Organizations and Development; Democracy and Public Opinions; Ancient and Modern Political Thoughts of China; Politics of China; Politics of Japan; Comparative Foreign Policy*; International Economic Relations*; (*) currently teaching

Visiting Lecturers at various Institutes:
- Institute of International Studies, Ramkhamhaeng University (Bangkok, Thailand); Graduate School of Law, International Law and Diplomacy program, Assumption University (Bangkok, Thailand); Japanese Department, Rungsit University (Bangkok, Thailand); Intelligence School, Royal Thai Army Defense College; (Bangkok, Thailand), School of Law, Pathumthani University (Pathumthani, Thailand)

RESEARCH INTERESTS
-Politic of identities; Rights of the marginalized and oppressed groups i.e. ethnic minorities, illegal migrant labors; Nation-state and citizenship; Social movement and civil society; Concepts of Democracy; Comparative political ideas, especially postmodern thoughts and eastern philosophy; Globalization and development

Major Conferences Organized and/or Participated
2016    (Thailand Representative) NACT Working Group Meeting on “ASEAN and China: Deepening the Strategic Partnership” China Foreign Affairs University, Beijing, China
2016    (Chair), Research focus group for International research series on “ASEAN challenges and sustainability”, EASC host, Bangkok, Thailand
2015    (Participant) International Conference on “Nationalism in Asia and Europe” (Jointly organized by Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) and East Asian Institute (EAI), National University of Singapore, Singapore
2014    (Chair) International Symposium on “ASEAN Plus; Difference and Identity”, EASC as main host with partner universities, Bangkok, Thailand;
2008    (Co-host) International conference, Special Working Group on “the Future Direction of Network of East Asian Think-Tanks” or "NEAT", EASC and Thai Foreign Ministry host Bangkok, Thailand;
2003    (Participant) International Conference on "Politics of the Commons: Articulating Development and Strengthening Local Practices" Chiangmai University, Thailand
2001    (Co-host) International Conference on “Minorities of China and Northern Thailand”, EASC host with partner universities, Bangkok, Thailand

Major Research and Articles
- Article, Civil Society and ‘Democracy to Come’, Faculty of Political Science Press, Ramkhamhaeng University, 2002 in Thai
- Article, Political Philosophy of Mao Ze Dong and Deng Xiao Ping, Faculty of Political Science Press, Ramkhamhaeng University, 2002 in Thai
- Article, Chinese Government Policy Toward its Minorities, Journal of East Asian Studies No.2 Vol.2, Ramkhamhaeng University, 2001 in Thai
- Article, Coming of the 21 Century: another century of ethnic conflicts, Faculty of Political Science Press, Ramkhamhaeng University, 2001 in Thai
- Economics Development and Social Classes of Thailand: Thai Elite, Oversea Chinese and the Peasant (research preparation paper)
- Alternative Policy Approach for Western Countries in Dealing with Human Rights Problem of China; a Cultural Perspective (research preparation paper)
- Foreign Direct Investment and Developing Asian Countries: a Case Study on Social Impact (research preparation paper)
- Analysis of Southeast Asia Economics Dependency on Japan (research preparation paper)

EDUCATIONS:
2006-2009     Ph.D. Candidate, School of Politics and International Affairs, The University of Sheffield, United Kingdom
2003-2006     MPhil/Ph.D. student, School of Politics, The University of Nottingham, United Kingdom
                     -Teaching Tutor: Political Ideas in Conflicts
1997-1999     Master of Public and International Affairs, University of Pittsburgh, Graduate School of Public and International Affairs, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S.A.
                     -Certificates: Advanced Asian Studies, International Political Economy
1993-1997     Bachelor of Science in Political Science, University of Utah, Salt Lake City, Utah, U.S.A.
1992-1993     ESL and Liberal Education Classes, Snow College, Ephraim, Utah, U.S.A.
1985-1991     Secondary Education Diploma, Suankularb Wittayalai, Bangkok, Thailand
1979-1985     Primary Education Diploma, Assumption Thonburi College, Bangkok, Thailand

Additional Training
Summer 1998, 2008
Peking University, School of International Studies, Beijing, China
-Certificates: Chinese Political and Cultural Studies1998, Mandarin Chinese 1998, 2008.

Summer 2001 and 2002
Yunnan University, Kunming, China Courses: Mandarin Chinese, Minorities Studies.

1999-2000
USDA Graduate School, Washington, D.C., U.S.A. Courses: Mandarin Chinese, Japanese Language.

SCHOLARSHIPS:
2003-2008
Royal Thai Government, Civil Service Commission’s “Full Graduate Fund” for Ph.D.

1998-1999
Institute of International Education (IIE), New York, U.S.A., “Asian Help Fund” for Master Degree

LANGUAGES:
Thai                       (Spoken : Native ; Written : Native)
English                   (Spoken : Fluent ; Written : Fluent)
Mandarin Chinese    (Spoken : Intermediate ; Written : Intermediate)
Japanese                (Spoken : Basic ; Written : Basic)

SOCIAL ACTIVITIES:
2010-2014
Organized Yearly Sport Events for Funding Raising for Charities i.e. Orphanages, Rural Schools in Thailand

2001-2002
Volunteer, Global Alliances Against Trafficking in Women (GATTW), Bangkok, Thailand
-Participated in organizing events and activities in anti-human trafficking

1997-1998
International Students Representative, Students Cabinet, GSPIA, University of Pittsburgh, Pittsburgh, U.S.A
-Participated in planning sessions of students governing body to recommend and promote cultural diversity in the school

Summer 1997
Volunteer, Asian Association of Utah, Salt Lake City, Utah, U.S.A
-Participated in organizing the Asian Pacific Festival to promote cultural diversity in the region

1995-1996
Group leader: Campus Christian Club, University of Utah, Salt Lake City, Utah, U.S.A
-Organized volunteers for many activities in and off campus such as fund raising, renovating low-income housing in Salt Lake City

PERSONAL:
-A social extrovert, energetic, enthusiastic, excellent intercultural communication skills
-A second generation ethnic Chinese of Thailand with special interest in East Asia and have extensively traveled throughout Asia, Europe, and USA

หมวด: