รศ.อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : รศ.อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี
ชื่อภาษาอังกฤษ : Assoc. Prof. Anongthip Eksaengsri
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : 


ประวัติการศึกษา
      พ.ศ. 2519   - รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      พ.ศ. 2523   - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางรัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติรับราชการ
      พ.ศ. 2524   - รับราชการตำแหน่งอาจารย์ระดับ 4
      พ.ศ. 2528   - ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6
      พ.ศ. 2536   - ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 8
      ปัจจุบัน         - รองศาสตราจารย์ระดับ 9 ประจำภาควิชาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานบริหาร
      - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      - ประธานกรรมการโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการงานสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      - กรรมการบริหารโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ สำหรับผู้นำภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม คณะรัฐสาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      - กรรมการบริหารโครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานวิชาการ
   งานสอนระดับปริญญาตรี
      - PA 350 (PS 310) เทคนิคการบริหารงานบุคคล
      - PA 381 (PS 361) การบริหารโครงการภาครัฐ
   งานสอนระดับปริญญาโท
      - PS 502 หลักการบริหารรัฐกิจ
      - PS 604 แนวความคิดเชิงทฤษฎีในการบริหารรัฐกิจ
      - PS 686 การนำนโยบายไปปฏิบัติ
      - PS 688 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
   ปริญญาโทภูมิภาค
      - PS 705 แนวความคิดเชิงทฤษฎีในการบริหารรัฐกิจ
      - PS 707 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
      - PS 708 องค์การและการจัดการ
      - PS 711 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ

หมวด:
xvideos adult videos indian porn videos mature adult sex
indian sex clips
home porn videos pornominutes.net japanese videos
bollywood sex videos
www.sexpornweek.com
amateur xxx clips asianpornxxx.info
www.realpornfilms.com insexmovies.org lesbian adult sex xxxmeri.com hdxxxporn.club
sexmaxfree.xyz sextresss.xyz freeporntix.info xvideosporn.club xssn.net
duvpornxxx.com nesaporns.xyz hotporntub.info toutpornxxx.org hubpornindian.info
Free xxx film
Hd porn clips
Tube clips
Hd xxx clips
mobilpornfilm
en iyi casino siteleri, canlı casino
truvabet, artemisbet, bonus veren siteler r57 shell