รศ.อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี

|
เขียนโดย PolSci.ru


ชื่อภาษาไทย : รศ.อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี
ชื่อภาษาอังกฤษ : Assoc. Prof. Anongthip Eksaengsri
สถานที่ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
E-mail address : 


ประวัติการศึกษา
      พ.ศ. 2519   - รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      พ.ศ. 2523   - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางรัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติรับราชการ
      พ.ศ. 2524   - รับราชการตำแหน่งอาจารย์ระดับ 4
      พ.ศ. 2528   - ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6
      พ.ศ. 2536   - ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 8
      ปัจจุบัน         - รองศาสตราจารย์ระดับ 9 ประจำภาควิชาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานบริหาร
      - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      - ประธานกรรมการโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการงานสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      - กรรมการบริหารโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ สำหรับผู้นำภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม คณะรัฐสาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      - กรรมการบริหารโครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานวิชาการ
   งานสอนระดับปริญญาตรี
      - PA 350 (PS 310) เทคนิคการบริหารงานบุคคล
      - PA 381 (PS 361) การบริหารโครงการภาครัฐ
   งานสอนระดับปริญญาโท
      - PS 502 หลักการบริหารรัฐกิจ
      - PS 604 แนวความคิดเชิงทฤษฎีในการบริหารรัฐกิจ
      - PS 686 การนำนโยบายไปปฏิบัติ
      - PS 688 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
   ปริญญาโทภูมิภาค
      - PS 705 แนวความคิดเชิงทฤษฎีในการบริหารรัฐกิจ
      - PS 707 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
      - PS 708 องค์การและการจัดการ
      - PS 711 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ

หมวด:
xvideos adult videos indian porn videos mature adult sex
akü takviye yol yardım
indian sex clips
home porn videos pornominutes.net japanese videos
bollywood sex videos
www.sexpornweek.com
amateur xxx clips asianpornxxx.info
www.realpornfilms.com insexmovies.org lesbian adult sex xxxmeri.com hdxxxporn.club
sexmaxfree.xyz sextresss.xyz freeporntix.info xvideosporn.club xssn.net
duvpornxxx.com nesaporns.xyz hotporntub.info toutpornxxx.org hubpornindian.info
sexy video
xhamster
xxx latest blue film video
Free xxx film
Hd porn clips
Tube clips
Hd xxx clips

tweensexxx

pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
sextresxxx.net
freexvideotubes.org
fastmobiporn.org
adultpornmovie.biz

thebestpornosite.net

sexporntubexxx.click

telexxxporn.click

bozpornxxx.click

freexxxvideosporn.click

pornvixxx.click
xxxsextresxxx.click

pornvixxx.com

fullteenporno.net

telexxxporn.com

xxxsextresxxx.com

bozpornxxx.com
xxxvideostuber.com

hotoneporn.xyz

pornvidwatch.net

tweensexxx.com

sexmagporn.xyz fastmobilesporn.com
sexporntubexxx.xyz

bozporn.xyz

tweensexxx.xyz

pornvixx.xyz
telexporn.xyz
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
en iyi casino siteleri, bettinghelpers.com, casino,
truvabet, artemisbet, bonus veren siteler r57 shell