บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

หลักธรรมาภิบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรณีศึกษา สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา

รหัสนักศึกษา 6014812058   นายภคธรรศ  ปกรณ์เมธกุล 

ชื่อไฟล์: 6014812058.pdf
ประเภท: การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ ๑๙ ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ขนาดไฟล์: 181.76 KB
ประเภทไฟล์: application/pdf
ฮิต: 293 ฮิต
วันที่สร้าง: 22 ส.ค. 2562
วันที่อัพเดทล่าสุด: 12 ก.ย. 2562
การอนุญาต

© 2019 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข