บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

คุณภาพการให้บริการส่วนบริการศุลกากรที่ 2 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 และ 3 สำนักงานศุลการกรตรวจสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รหัสนักศึกษา 6014812050   นายอชิระวิชญ์  สิริโชติฐากุล

ชื่อไฟล์: 6014812050.pdf
ประเภท: การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ ๑๙ ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ขนาดไฟล์: 109.43 KB
ประเภทไฟล์: application/pdf
ฮิต: 296 ฮิต
วันที่สร้าง: 22 ส.ค. 2562
วันที่อัพเดทล่าสุด: 22 ส.ค. 2562
การอนุญาต

© 2019 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข