บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการภาคพิเศษ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี รุ่นที่ ๑ ประจำภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ชื่อไฟล์: PrachinBuri_1_1.pdf
ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์
ขนาดไฟล์: 103.6 KB
ประเภทไฟล์: application/pdf
ฮิต: 64 ฮิต
วันที่สร้าง: 03 ส.ค. 2565
วันที่อัพเดทล่าสุด: 03 ส.ค. 2565
การอนุญาต

© 2019 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข