บัณฑิตศึกษา  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 0-2310-8483-89 ต่อ 130, 131

เรื่อง ไม่เปิดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการภาคพิเศษ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตฺิ จังหวัดแพร่ รุ่นที่ ๑ ประจำภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ชื่อไฟล์: Phrae1-2.pdf
ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์
ขนาดไฟล์: 266.95 KB
ประเภทไฟล์: application/pdf
ฮิต: 154 ฮิต
วันที่สร้าง: 02 มี.ค. 2565
วันที่อัพเดทล่าสุด: 02 มี.ค. 2565
การอนุญาต

© 2019 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข