Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

อ ม.ค. 27, 2015 @08:30 - 04:30PM
สอบ e-Testing
อ ม.ค. 27, 2015 @08:30 - 04:30PM
บรรยายในชั้นเรียน
อ ม.ค. 27, 2015 @08:30 - 04:30PM
ลงทะเบียนสอบ e-Testing
อ ม.ค. 27, 2015 @17:00 - 09:00PM
บรรยายในชั้นเรียน โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
พ ม.ค. 28, 2015 @08:30 - 04:30PM
เตรียมสอบซ่อม(งดบรรยาย)
พฤ ม.ค. 29, 2015 @08:30 - 04:30PM
สอบซ่อม ภาค 1/2557
พ ก.พ. 04, 2015 @08:30 - 04:30PM
สอบ e-Testing
อ ก.พ. 10, 2015 @08:30 - 04:30PM
ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมและวิชาการทางรัฐศาสตร์ วันที่ ๑๐ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘