Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ส พ.ค. 28, 2016 @08:30 - 04:30PM
สอบไล่ภาคฤดูร้อน/2558
พฤ มิ.ย. 02, 2016 @08:30 - 04:30PM
วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน
ส มิ.ย. 04, 2016 @08:30 - 04:30PM
รับสมัครและลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาที่เทียบโอนหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 1)
อ มิ.ย. 14, 2016 @08:30 - 04:30PM
รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
ส มิ.ย. 25, 2016 @08:30 - 04:30PM
รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ที่มหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2)