Get Adobe Flash player
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (final1.pdf)ดาวน์โหลดแบบกำหนดวันสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์66 kB
Download this file (form1.pdf)ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์68 kB
Download this file (gen.pdf)ดาวน์โหลดใบคำร้องทั่วไป44 kB
Download this file (gra007.pdf)ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนและส่งเสริมงานนิพนธ์49 kB
Download this file (mps019.pdf)ดาวน์โหลดระเบียบการเสนอต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์บทความในรัฐศาสตร์นิพนธ์ 240 kB
Download this file (pr_center.pdf)ดาวน์โหลดแผ่นพับและแบบฟอร์มเช็คเกรด (ส่วนกลาง)172 kB
Download this file (Step1.pdf)ดาวน์โหลดขั้นตอนการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ (ส่วนกลาง) 86 kB
Download this file (v1v2.pdf)ดาวน์โหลดแบบเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ว.1), แบบเสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ว.2)148 kB

เมนูหลัก