Get Adobe Flash player

     คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ประเภทบุคคลเดี่ยว โดยไม่จำกัดอายุ สังกัด วุฒิการศึกษา เพศสภาวะ และเชื้อชาติศาสนา รับไม่จำกัดจำนวน เพื่อชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท           
รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 3,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท
ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) หรือสมัครทางออนไลน์ได้ที่ลิ้งค์ https://goo.gl/forms/G4INxmiOIbKOtDVs2 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป - 25 ก.ค. 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้การแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
ในส่วนของขอบเขตของคำถาม จะมาจากเนื้อหาของสาขาวิชารัฐศาสตร์ทั้งสามสาขาวิชา ได้แก่ วิชาการปกครอง วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และวิชาบริหารรัฐกิจ
กติกาการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 รอบ
รอบแรกเป็นรอบคัดเลือก โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 100 ข้อ ในเวลา 60 นาที เพื่อคัดผู้เข้ารอบสุดท้าย จำนวน 10 ท่าน เพื่อเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ โดยใช้คำถามแบบถามตอบสั้นๆ จำนวน 15 ข้อ เพื่อหาผู้ชนะเลิศ
ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรม
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/polquiz/
https://www.facebook.com/PolSci.RU/

เมนูหลัก