Get Adobe Flash player

ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ "บทสะท้อนวิกฤติการณ์ในตุรกี ในสายตานักวิชาการไทย"

Loading ...

เมนูหลัก