Get Adobe Flash player

ประกาศด่วน!
คณะรัฐศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องนักบริหาร ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์ เวลา 08.30-16.30 น. ให้คำแนะนำดังนี้
1) แนะแนวการศึกษาต่อชั้นปริญญาโทของมหาวิทยาลัยรามคำแหงและมหาวิทยาลัยต่างๆ
2) แนะแนวการทำข้อสอบ ก.พ. และการสอบเข้ารับราชการ
สนใจลงชื่อสำรองที่นั่งเข้าอบรมได้ที่ ชั้น 2 หน่วยกิจการนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ภายในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 (อบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย) รับจำนวนจำกัด 60 คน