Get Adobe Flash player

ประกาศ (ด่วน)

รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกคณะ แข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ
(ทำแบบทดสอบปรนับ ๕๐ ข้อ ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ)
ในงานวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องนักบริหารชั้น ๔
เวลา ๑๓.๐๐ น. ชิงรางวัลทุนการศึกษา สนใจสมัครได้ที่ ชั้น ๒ หน่วยกิจการนักศึกษา
งานบริการการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ด่วน!!


หน่วยกิจการนักศึกษา
คณะรัฐศาสตร์